HomeCase Beslist.nlCasesCase Beslist.nl

Case Beslist.nl

Efficiënte productcategorisatie: Hoe Beslist.nl kunstmatige intelligentie heeft ingezet om productclassificatie te stroomlijnen.

Beslist.nl is een Nederlandse website waar bezoekers consumentenproducten kunnen vergelijken. De website is geen directe winkel waar je iets koopt: wanneer je op een product klikt, word je doorgestuurd naar de verkoper. Met een enorm productaanbod kampte het merk met moeilijkheden bij het categoriseren van producten.

Uitdaging

Beslist.nl biedt meer dan 36 miljoen producten van 10.000 winkels op haar website, wat resulteert in een enorme chaos: producten staan niet altijd in de juiste (sub)categorie, wat het proces van het filteren van producten bemoeilijkt. Om de website duidelijker te maken en de klantervaring te verbeteren, zocht het merk naar oplossingen om producten efficiënt te categoriseren. Het handmatig categoriseren van al deze 36 miljoen producten zou een enorm aantal manuren vergen en daardoor onhaalbaar en veel te duur zijn. Daarom zocht het merk naar oplossingen om dit proces te automatiseren. Hier bood Squadra Machine Learning Company aan om te helpen bij het vinden van een oplossing voor dit probleem.

Oplossing

Kunstmatige intelligentie is een relatief nieuw gebied van technieken waarin innovaties zich snel ontwikkelen en de toepassingen breed worden toegepast. Machine Learning Company kan Beslist.nl ondersteunen met meerdere diensten, waarvan productclassificatie er één is. Om een efficiënter classificatieproces te krijgen, heeft Squadra MLC subcategorieën gecreëerd voor de reeds bestaande categorieën. Binnen deze subcategorieën zijn filters gemaakt, zodat klanten nog dieper kunnen filteren. Vervolgens heeft Squadra Machine Learning gebruikt om te voorspellen in welke categorie een bepaald product thuishoort.

Machine Learning is informatica die computers de mogelijkheid geeft om te leren zonder expliciet te worden geprogrammeerd. In plaats van regels code te schrijven met veel regels zoals “als iets, doe dan dit”, identificeert Machine Learning-software patronen en creëert algoritmen op basis van grote datasets. Het is een uiterst krachtige techniek die in staat is om intelligente taken uit te voeren die tot nu toe meestal door mensen werden gedaan. Het kan herkennen, voorspellen, adviseren, optimaliseren en classificeren, en kan daarom de automatisering ondersteunen van verschillende bedrijfs- en industriële processen, klantgerichte diensten en andere op gegevens gebaseerde functies.

Om er zeker van te zijn dat de door Squadra ontwikkelde methode effectief was, werd er een proof-of-concept uitgevoerd. Dit resulteerde in een nauwkeurigheid van 89-94%, wat leidde tot de conclusie dat de algoritmen goed werkten. Hierna werden alle overige producten in de slimme tool ingevoerd, maar het bleek dat de algoritmen konden worden verbeterd voor bepaalde categorieën zoals elektronica en huishoudelijke producten. Om een nog beter resultaat te behalen, werkt het team van Squadra nog steeds aan het ontwikkelen van nieuwe algoritmen om deze categorieën te classificeren.

Resultaat 

Na samenwerking met Squadra kon Beslist.nl haar producten op een efficiëntere manier categoriseren. Met meer dan 36 miljoen producten zou het handmatig classificeren een onhaalbaar proces zijn dat veel te veel tijd en geld zou kosten. De samenwerking is nog niet ten einde: het team van Squadra werkt nog steeds aan het verbeteren van hun algoritmen zodat een nauwkeurigheid van 95% of hoger kan worden bereikt.

Meer weten? Laten we samen de mogelijkheden bespreken!